­
­

Belépés a SzEK.org tagjai közé

A SzEK.org-ba felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, amelyek az egyesület alapszbályába foglaltakat elfogadják. Az egyesületi tagságot a jelölt - a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával - kérelmezheti.

A szabályszerűen benyújtott kérelem alapján, a tagdíj megfizetésének napjával a tagot az egyesületi titkár bejegyzi a tagok nyilvántartásába és erről tájékoztatja a tagokat a honlapon és a hírlevélen keresztül.

A SzEK.org tagsági díja gazdasági társaságok esetén az éves árbevétel függvénye. A tagdíjakat az alábbi táblázat tartalmazza. Évközi belépés esetén, amennyiben az az első negyedévben történik, a rendes tagdíj 100%-át, a második negyedévben 75%-át, a harmadik negyedévben 50%-át, a negyedik negyedévben pedig 25%-át kell megfizetni.

Akik már korábban - az idei évet megelőzően - beléptek a szövetségbe, minden évben csak tagdíjnyilatkozatot kell kitölteniük, amiről automatikusan értesítés kapnak annak esedékességekor.

A tagfelvételi folyamat megkezdéséhez kattintson az alább megtalálható Regisztráció gombra. A folyamat bármikor megszakítható vagy újrakezdhető.

Regisztráció

Rendes tagság
Árbevétel Rendes tagdíj* Emelt tagdíj**
Vállalkozás
100 mFt alatt 35.000 Ft/év 40.000 Ft/év
100 -500 mFt 55.000 Ft/év 65.000 Ft/év
500 -1.000 mFt 110.000 Ft/év 120.000 Ft/év
1.000 mFt felett 350.000 Ft/év 400.000 Ft/év
Magánszemély
- 30.000 Ft/év 35.000 Ft/év
Oktatási intézmény
- 30.000 Ft/év 35.000 Ft/év
Non profit szervezet
- 30.000 Ft/év 35.000 Ft/év
Nappali tagozatos diák vagy nyugdíjas
- 5.000 Ft/év 6.000 Ft/év
Pártoló tagság
Árbevétel Rendes tagdíj* Emelt tagdíj**
- 55.000 Ft/év 65.000 Ft/év
*Minden év április 30-ig történő befizetés esetén
**Minden év április 30. utáni befizetés esetén